กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

    1     2     3     4     5  
 
Quick Link


แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/04/2560 ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
01/04/2560 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ การเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์
31/03/2560 ทุน UNESCO/People's Republic of china(The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2017 - 2018
24/03/2560 ประกาศการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
24/03/2560 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17/03/2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2560
12/03/2560 สัมภาษณ์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับนโยบายการสร้างสหกรณ์สีขาวด้วย หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์
     

 

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
ข่าวกิจกรรม
  07/04/2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายวิชาติ โกสัลล์วัฒนา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ผลิตได้มาตราฐานคุณภาพ GAP
  07/04/2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายวิชาติ โกสัลล์วัฒนา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ผลิตได้มาตราฐานคุณภาพ GAP
  07/04/2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดและชลบุรี พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนโยบายแปลงใหญ่ ธนาคารสินค้าเกษต
  07/04/2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีเปิดโรงรมควันยางพารา ซึ่งบริหารงานโดยชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด เป็นโรงรมควันยางพารา ขนาดกำลังการผลิต20 ตัน/วัน โดยได้รับการสนับสน
     
ผลงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
     


ข่าวน่ารู้
เสริมแนวรุกการใช้อำนาจนายทะเบียน กำกับ-ส่งเสริม-ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ พร้อมสำหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ
กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทัพขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อุดรธานีตามรอยพ่อหลวง
อุดรธานี อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตร
อุดรธานี เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
สหกรณ์อุดรฯ ยังคนเดินหน้าตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๕ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดงานข้าวประชารัฐ
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด
     
กิจกรรมความสำเร็จของสหกรณ์
     
   
คุยกับอธิบดี สารจากอธิบดี สารตรงอธิบดี
การเชื่อมโยง


โครงการประกวดนวัตกรรมปี 2560
ดาวน์โหลด Application โหลดฟรี Google Play | App Store
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์