กรมส่งเสริมสหกรณ์
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง
ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  
CPD
CALLCENTER มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ผลงานรัฐบาล 6 เดือน
facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์
QR Code กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน้าหลัก >> กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

หมวดย่อย
   สื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน (PPT)
   คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
   สื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน (VDO)
   การส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

ตารางสรุปคะแนนประเมินโรงเรียน (19 ก.พ. 2559)
คู่มือการประเมินสหกรณ์นักเรียน (19 ก.พ. 2559)
แบบประเมิน (19 ก.พ. 2559)
หลักเกณฑ์การประเมิน คัดเลือก และตัดสิน (19 ก.พ. 2559)
ใบสมัคร (19 ก.พ. 2559)

หน้า : [1]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078
*จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์